ДОВІДКА

для користувачів авторського права і суміжних прав

22 липня вступив в силу Закон України «Про ефективне колективне управління майновими правами правовласників». Дія зазначеного Закону направлена лише на майбутнє і не стосується тих правовідносин, які вже склались.

Так відповідно до п. 1 Розділу IV (Прикінцеві та перехідні положення)  Закону України «Про ефективне колективне управління майновими правами правовласників» однозначно сказано:

«Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування і застосовується до правовідносин, які виникли після набрання ним чинності.»

Отже всі і будь-які договори укладені користувачами авторського права і суміжних прав із організаціями колективного управління залишаються чинними і незмінними. Такі договори підтверджуватимуть легітимність використання користувачами об’єктів авторського права і суміжних прав так само як це і було раніше.

Порядок оплати роялті за зазначеними вище договорами проводиться відповідно до їх умов. Виплати роялті на рахунок ПО УЛАСП мають здійснювались відповідно до чинних договорів в передбаченому ними порядку (так само як і раніше).

Також доводимо до відома всіх зацікавлених осіб, що відповідно до п. 2 Розділу IV (Прикінцеві та перехідні положення) Закону України «Про ефективне колективне управління майновими правами правовласників» Свідоцтво про облік організації колективного управління, яке стосується використання об’єктів авторського права і суміжних прав способом публічного виконання (що стосується ПО УЛАСП) втратить силу тільки з дати оголошення Міністерством економічного розвитку України закінчення строку прийому заяв на участь у конкурсі на акредитацію у цій сфері  (прим. – на поточний момент ще не сформовані навіть передумови для оголошення зазначеного конкурсу), але в будь-якому разі не раніше ніж через 9 місяців після вступу в силу Закону України «Про ефективне колективне управління майновими правами правовласників».