Керівник юридичного відділу ОКУАСП Сергій Хлєбніков познайомив учасників V Міжнародного форуму з інтелектуальної власності з практичними аспектами судової практики в сфері авторського й суміжних прав

Керівник юридичного відділу «Організації колективного управління авторськими і суміжними правами» (ОКУАСП) Сергій Хлєбніков взяв участь у V Міжнародному форумі з інтелектуальної власності від провідного юридичного видання України «Юридична практика».

Доповідь «Практичні аспекти судового переслідування осіб, що використовують музику в комерційній діяльності без належного дозволу» була присвячена ключовим сферам, в яких мають місце найбільш численні порушення авторських і суміжних прав, серед яких лідируючі позиції займає сфера використання музики в кафе, барах, ресторанах та інших публічних закладах.

В доповіді було детально викладені підстави, виходячи з яких власники публічних закладів можуть бути притягнуті до відповідальності в господарських процесах й стягнення компенсації. Багато уваги було приділено підходам, що вже стали частиною судової практики щодо того, що і хто повинен доводити в суперечках щодо об’єктів авторського права й суміжних прав, а саме:
– порядок доведення наявності прав правовласниками і організаціями колективного управління, які представляють їхні інтереси;
– порядок збору доказів для суду щодо фактів правопорушень;
– презумпція винного нанесення шкоди відповідачів щодо позивачів, яка виходить з дії норм Цивільного кодексу.

Виступ Сергія Хлєбнікова викликав жвавий інтерес в учасників секції «Авторське право й суміжні права», що в свою чергу викликало найбільшу кількість запитань.

Запитанням одного з учасників було порушено актуальну тему нетотожності авторського права (твори) й суміжних прав (фонограми й зафіксовані в них виконання) на музику. Йшлося про те, що при використанні музики в публічному закладі отримання дозволу на використання твору (об’єкта авторського права) не є достатнім без врегулювання питання щодо використання суміжних прав (фонограм й зафіксованих в них виконань).

На завершення роботи секції Сергій Хлєбніков поділився практичними аспектами судового переслідування осіб, що використовують музику в комерційній діяльності без належного дозволу. Основну увагу було приділено трьом основним «судовим факторам»:
– підтвердженню права позивача або представника позивача на звернення до суду (потрібно надавати весь ланцюжок договорів, які ведуть до автора);
– доведенню факту використання відповідачем твору;
– підтвердженню нанесення шкоди позивачеві.

За оцінками спікера, судова експертиза використовується приблизно в 1% даної категорії справ й найчастіше цей інструмент застосовується для затягування терміну розгляду справи.

Жвавий інтерес та активність слухачів доповіді свідчить про зацікавленість учасників Форуму саме до практичних аспектів проблематики авторського права і суміжних прав.