ЩОДО ДІЇ СВІДОЦТВА №19/2011 ПРО ОБЛІК ОКУ ПО УЛАСП

ЩОДО ДІЇ СВІДОЦТВА №19/2011 ПРО ОБЛІК організації колективного управління Приватної організації «Українська ліга авторських і суміжних прав» після 22 квітня 2019 року.

Свідоцтво ПО УЛАСП діє і продовжить свою дію у сферах, в яких ПО УЛАСП займається діяльністю організації колективного управління, в тому числі, після 22 квітня 2019 року в наступних сферах:

– публічне виконання музичних недраматичних творів з текстом і без тексту, включно з тими творами, що включені до складу аудіовізуальних творів;

– право на справедливу винагороду, спільну для виконавців та виробників фонограм (відеограм), за публічне виконання фонограм і зафіксованих у них виконань чи публічну демонстрацію відеограм і зафіксованих у них виконань, опублікованих для використання з комерційною метою.
Зазначений висновок випливає із Закону України «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав».
Так відповідно до п. 2 Прикінцевих та перехідних положень зазначеного Закону:

«Свідоцтва про облік організацій колективного управління … втрачають чинність через дев’ять місяців з дня набрання чинності цим Законом, а у сферах, щодо яких Закон передбачає здійснення розширеного та обов’язкового колективного управління, – з оголошеної Установою відповідно до частини четвертої статті 15 цього Закону дати закінчення прийому заяв на участь в конкурсі на акредитацію у відповідній сфері.»

Тобто, дата закінчення дії Свідоцтв про облік безпосередньо прив’язана до проведення конкурсу з акредитації в наступних сферах:
1) публічне виконання музичних недраматичних творів з текстом і без тексту, включно з тими творами, що включені до складу аудіовізуальних творів;
2) публічне сповіщення музичних недраматичних творів з текстом і без тексту, включно з тими творами, що включені до складу аудіовізуальних творів, крім кабельної ретрансляції;
3) право на справедливу винагороду, спільну для виконавців та виробників фонограм (відеограм), за публічне виконання фонограм і зафіксованих у них виконань чи публічну демонстрацію відеограм і зафіксованих у них виконань, опублікованих для використання з комерційною метою;
4) право на справедливу винагороду, спільну для виконавців та виробників фонограм (відеограм), за публічне сповіщення фонограм і зафіксованих у них виконань, відеограм і зафіксованих у них виконань, опублікованих для використання з комерційною метою, крім кабельної ретрансляції;
5) право слідування щодо творів образотворчого мистецтва;
6) репрографічне відтворення творів та їх частин (уривків);
7) відтворення в домашніх умовах і в особистих цілях творів, виконань, зафіксованих у фонограмах, відеограмах, їх примірниках, а також аудіовізуальних творів та їх примірників;
8) кабельна ретрансляція об’єктів авторського права і (або) суміжних прав, крім прав організацій мовлення щодо їхніх власних програм (передач) мовлення.

В жодній із зазначених сфер проведення конкурсу навіть ще не оголошено Міністерством економічного розвитку і торгівлі України. Причому, зокрема, стосовно публічного виконання музичних творів такий конкурс буде проведений не раніше ніж через чотирнадцять місяців з дня набрання чинності Законом України «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав», тобто не раніше ніж 22 вересня 2019 року.